ponedjeljak, 11. travnja 2011.

Vrste motivacijskih tehnika

Sistem motiviranja i nagrađivanje ne može ovisiti o pojedinačnom ponašanju i stavu rukovodilaca već je sastavni dio poslovne i razvojne politike, definiranih pravila i normi koje iz nje proizlaze.

Motivacijski sustav poduzeća mora osigurati tri tipa ponašanja bitna za funkcioniranje organizacije i razvitak:
  1. ljude je potrebno privući u sistem i oni u njemu moraju ostati,
  2. zaposleni moraju izvršavati preuzete zadatke i obveze na odgovarajući način,
  3. mora se razvijati inovativna i kreativna aktivnost radi ostvarivanja ciljeva razvitka organizacije.

Nema komentara:

Objavi komentar