srijeda, 13. travnja 2011.

Plaća kao faktor motivacije za rad

Novac je najstariji, "najočigledniji" i najuniverzalniji način motiviranja za rad, ali i jedan od vrlo značajnih problema zbog velikog utjecaja kojeg ima na rad i odnosa u radu. Ako postavimo plaću u neposrednu funkciju povećanja proizvodnosti rada, dolazimo do činjenice da svako povećanje plaće ne vodi i povećanju proizvodnosti. Stoga je nužno slijediti sljedeće postavke djelovanja novca na efikasnost individualnog rada i radni učinak.

U sustavu plaća i materijalnog nagrađivanja postoje neki opći naputci i pretpostavke djelovanja njihova motivirajućeg djelovanja na koje upozoravaju motivacijske teorije, a koje manageri moraju znati da bi ih iskoristili na prikladan način.


  1. Da bi materijalne nagrade bile u funkciji povećanja radnog učinka moraju biti povezane uz one pokazatelje radne uspješnosti na koje pojedinac ili grupa može utjecati svojim ponašanjem
  2. Mora postojati jasna veza između rezultata rada i nagrada. Drugačije rad se mora promatrati kao instrument za povećanje plaće i općenito ostvarivanje individualnih ciljeva
  3. Sustav nagrađivanja mora se temeljiti više na pozitivnim nego na negativnim posljedicama radne uspješnosti. To znači da je u načelu bolje nagrađivati nego kažnjavati
  4. Povećanje materijalne naknade koje rezultira iz većeg učinka mora biti dovoljno veliko da opravda i potiče dodatni napor koji se ulaže
  5. Povećanje plaće i uopće nagrade vezane za veći učinak i bolju radnu uspješnost moraju neposredno slijediti povećane rezultate
  6. Materijalne nagrade moraju se percipiratimkao primjerene uloženom radu, korektno u usporedbi s drugima
  7. Razlike u plaći između dobrih i slabih radnika moraju biti značajne da bi stimulirale dobar rad


Kompenzacije iz udjela u dobiti se koriste kako bi se povećao interes zaposlenih za uspješnost poslovanja poduzeća, smanjila fluktuacija zaposlenih, poboljšali socijalni odnosi u poduzeću, tj. radi boljeg i uspješnijeg poslovanja.


Kompenzacija po osnovi pripadnosti poduzeću ostvaruje se osnovna svrha što većeg stupnja socijalizacije zaposlenih u poduzeću kako bi se postigla što veća efikasnost u radu. Politika upravljanja plaćama treba definirati visinu plaće, strukturu plaće, dio plaće koji ovisi o učinku, utjecaj tržišne politike plaća, te pravednost i kontrolu. Danas su najpopularniji sustavi nagrađivanja temeljeni na radnoj uspješnosti gdje se povećanje plaće, utvrđene na temelju procjene posla i raspona platnih skupina, temelji na procjeni radne uspješnosti.
Nema komentara:

Objavi komentar